Bilde ID: 00150_00
Bildetekst:
1970 Hesjar i Myrane sett frå låven,før den nye teigdelinga etter jordskiftet vart teken i bruk. Plommehagen er borte, men eplehagen på Øyrabakken står framleis.