Bilde ID: 03110_00
Bildetekst:
1935 Postkort som viser Loen sett frå vegen mot Kvilebakken. Må vere frå tidleg på 1930-talet etter at Våningshuset på Sjurebruket vart bygy, men før gamlestova vart riven. Husa på Antunsbruket til venstre. Husa på Knutebruket heilt til høgre. Fotograf: I.Dårflot. Original: Audun Loen's postkortarkiv. .