Bilde ID: 03741_00
Bildetekst:
Jenter ved Kjenndalen restaurant: Framme frå venstre: ukjend, jente frå Olden som tilhøyrer familie som forpakta bruket til Sivert Nesdal, ukjend, Konstanse (gift Bødal), ukjend, Dagny Loen, Julia Loen, småjente = Karen Gjerde, Ida Loen (gift Sæten). Bak frå venstre: Kella Drageset, Karen Loen, ukjend, Olina Loen. Namna er påførde etter samråd med Karen Loen ca. 1.4.05. .