Bilde ID: 04140_00
Bildetekst:
Postkort, Loen i Nordfjord. Eberh, B. Oppi A.s. Kunstforlag. Etter naturfargefilm 2143/137. Viser nederste del av Breng sett frċ vegen nedanfor .