Bilde ID: 04328_00
Bildetekst:
1980 Postkort. Foto Willy Haraldsen. Coluseum AS Nydalen, Printed in Norway by Bergen Grafisk AS Loenvatnet. Viser Sande Camping med Lovatnet og Kjenndalskruna som bakgrunn. Ikkje tidfesta .