Bilde ID: 04401_00
Bildetekst:
1975 Postkort. Loen Lake. Norvegian beauty with wedding costume. 3363 Foto Giovanni Trimboli. Printed for hotel Alexandra. Poststempla 20.6.1975 . Bildet er teke ved Lovatnet på Breng .