Bilde ID: 04414_00
Bildetekst:
2000 Postkort. F-1362-3 Loen. parti fra Loenvannet. Enerett: Knut Aune kunstforlag. Ikkje tidfesta. Viser utsyn oppover Lovatnet fra ca Helset med Kjenndalskruna i