Bilde ID: 04708_00
Bildetekst:
1950 Postkort. 477. Loenvann, Loen, Nordfjord. Frystad (utydeleg). Ikkje tidfesta .