Bilde ID: 04933_00
Bildetekst:
Postkort. Loen Alexandra hotel. Enerett Widerøe's flyveselskap.6695. Viser Loen frå hotellet og inn om Lotunet. Står påført 1975 bak, men kortet må vere frå tidlig 1950-tal