Bilde ID: 04940_00
Bildetekst:
Postkort Loen Nordfjord. Lodalskaaben. Enerett Drageset. Utsikt mot Lodalskċpa frċ fjellsida i Kjenndalen