Bilde ID: 05095_00
Bildetekst:
Postkort. Parti fra Loen, Eneberettiget Mittt & co. Viser turistskip på Lobukta, med hest og stolkjerre i fjæra. Ikkje tidfesta