Bilde ID: 05096_01
Bildetekst:
Postkort. 8876 Loen i Nordfjord. Carl Normann Hamar. Viser Lotunet sett frå Markusbruket. Ikkje tidfesta, men er før utskiftninga på 1960-talet. Utsnitt som viser Ripa, Framigardshagen, Magnehagen, den gamle Framigardslåven, kyrkja, dei gamle husa på Magnebruket, husa på Arnebruket og gamlelåven på Sjurebruket,