Bilde ID: 05118_00
Bildetekst:
Ca. 1935. Postkort. Norge Hotellerne Alexandra. 51.S.38. Enerett Harstads Forlag , Oslo. Viser 34-fløyen. Ikkje tidfesta, men truleg før krigen