Bilde ID: 05136_00
Bildetekst:
1970. Postkort. Loen. 6878/70. Mørefly v/R.E. Visnes - A. Husmo. Poststempla 26.7.76. Bilde som viser Loen sett fra fly over ca Tjugen(?)