Bilde ID: 05156_00
Bildetekst:
Postkort. Skålatårnet mot Loen, Nordfjord. Normann 01-N38-320. Foto Anne Kjos-Wenjum. Ikkje tidfesta