Bilde ID: 05228_00
Bildetekst:
Postkort. 12-38-83 Loen vatnet. Normann. Bilde teke ved Sande og viser Lovatnet med Kjendalskruan som bakgrunn. Viser grind. Poststempal på 1940-talet (utydeleg)