Bilde ID: 05356_00
Bildetekst:
Postkort. Kronebreen Loen , Serie B nr 2. Enerett A. B Wilse- Th. Segelcke Tharp. Bildet kan være teke på Nesodden og viser Nesdal, men hovedfokus på Kjenndalskruna. Ikkje tidfesta