Bilde ID: 05414_00
Bildetekst:
Postkort. 13/278 Loenvann. Enerett Normanns kustforlag. Viser utsikt oppover Loenvatnet frå Vassenden. Ikkje tidfesta. Info motteken via gjesteboka 9/9-2014. Fra Oistein Bøe: Bilde 13/278 Loenvann må være tatt i 1936. Barna er fra venstre: Arne Sæten, Anders Sæten, Astrid Bø (gift Lunde, Varteig) og Dorthea Sæten (gift Aaning)