Bilde ID: 05415_00
Bildetekst:
Postkort. 99 s 38. Loenvann. Enerett Harstad Kunstforlag. Viser utsikt oppover Lovatnet frċ Vassenden. Ikkje tidfesta.