Bilde ID: 05493_00
Bildetekst:
Ca. 1980. Postkort. Richard's veikro, Loen. Foto Normann N-38-58. Ikkje tidfesta, men poststempla 14.7.80. Kortet er todelt, øverst veikroa og nederst utsiktsbilde frå Rake mot Loen