Bilde ID: 05662_00
Bildetekst:
Postkort. Loen Nordfjord 447. Enerett. Nordisk Kunstforlag Kristiania. Kortet viser hotel Alexandra og Lotunet sett frċ vegen mellom Lovik og Tyvaneset. Ikkje tidfesta