Bilde ID: 05669_00
Bildetekst:
Postkort. Helsing frċ Gjestehuset i Loen. Foto Normann N-38-181Tredelt bilde som viser Gjestehuset, Loenvatnet med utsikt oppover frċ ca Sande og Briksdalsbreen i Olden. Ikkje tidfesta