Bilde ID: 06125_00
Bildetekst:
Bilde kjpt som postkort, breiformat. Loen. Ingen opplysningar om fotograf eller forlag. Viser Loen sett fr Fjorden. Ikkje tidfesta.