Bilde ID: 06129_00
Bildetekst:
Postkort. Nordfjord. Ved Vassenden i Loen. Colorert. A.E. 5015 Ikkje tidfesta