Bilde ID: 06134_00
Bildetekst:
Postkort. Ravnefjellet Loen, Nordfjord. Det er trykt opplysingar om rasulukkene i 1905 og 1936. Enerett Normann Kunstforlag. Ikkje tidfesta men tilgrodd med skog etter 1936