Bilde ID: 06245_00
Bildetekst:
Postkort. Hotel Alexandra Loen i Nordfjord. Foto: Normann Nr. 592. Postsendt 4.8.1957.Viser hotellet sett frå vest med Skåla i bakgrunnen. På vegen ser ein hotellet sin folkevogndrosje