Bilde ID: 06309_00
Bildetekst:
Postkort. Hotel Alexandra Loen. Harstad 60 S 38. Viser hotellet sett frå andre sida av elva med gjølmunna og Hoven som bakgrunn. Ikkje tidfesta.