Bilde ID: 06400_00
Bildetekst:
Postkort.Hotel Alexandra, Loen.Foto: Normann N-38-138. Viser hotella og Lotunet sett frċ Engane. Ikkje tidfesta, men poststempla 24.7.78