Bilde ID: 06404_00
Bildetekst:
Postkort. Loenvand. Enerett john Loen. Kortet viser Breng med Kjendalskruna i bakgrunnen. Ikkje tidfesta men er skrive 18.9.1938 med blyant bak på kortet.