Bilde ID: 06470_00
Bildetekst:
Postkort. M-15665-5. Loen, Loenvatn, Enerett Aune Forlag. Foto Ole P. Rørvik / Kolbjørn Dekkerhus. Hoveddelen viser Loen frå fjorden med Skåla i bakgrunnen, innfelt lite bilde frå Lovatnet. Ikkje tidfesta