Bilde ID: 06817_00
Bildetekst:
Postkort.1043 Fra Lloen Nordfjord. Atelier K. K Berger. Viser utsikt mot Loen frå skogsteig på Rake. Ikkje tidfesta