Bilde ID: 07009_00
Bildetekst:
Postkort. Loenvandet. Th. Beyer Touristbureau, Bergen, 294. Ikkje tidfesta. Viser Loelva med utsikt oppover mot brua på Sæten. Kan vere teke rett nedanfor Mattisbruket på Sæten