Bilde ID: 07140_00
Bildetekst:
Postkort. F-7216-4. Fra Loenvatnet mot Ravnefjell (t.h.) og Kjenndalen. Enerett Knut Aune Kunstforlag.Bildet er teke frċ Breng med revebjelle i forgrunnen. Ikkje tidfesta