Bilde-id: 08663_78_10
Dato:
CaAar:2018
Bildetekst:
Kartgrunnlaget for gardskart med flybilde som bakgrunn.Kopiert 2018. Viser bebyggelsen i Nesdal. Mange nye hyttetomter i tillegg til husa på hovedbruka