Bilde-id: 08663_78_79_00
Dato:
CaAar:2018
Bildetekst:
Kartgrunnlaget for gardskart med flybilde som bakgrunn.Kopiert 2018. Eigedomsgrenser og gnr/bnr viser grensa mellom Nesdal ytre og Nesdal indre.