Lofjellet

Klikk i bildet og velg informasjonspunkt frå turen (kulepunkt) eller utsikt mot fjellet (piler)

Turomtale

Gå tilbake til prosjketoversikta for:
Loenområdet

Lofjellet . Turen går mellom Opheim og Loen over Lofjellet. Turen føl setrevegane til Rakssetra og Opheimssetra i vest og Høgesetra i aust og merka tursti over fjlellet

Opheim - utsikt/turstart Rakssetra Opheimssetra Varden Høgesetra Ny stikkveg 2007 Kvilebakken Saubrua Skogsveg Hagedalen Loen, bnr 10 Mot Høgesetra frå Bjørnekjelda Lofjellet-aust sett frå Lovik Lofjellet-vest sett frå Lovik Mot Opheim frå Tyvaneset Mot Lofjellet/Høgesetra frå Sæten

Med base i Loen kan det vere enklast å starte med biltransport til Opheim og gå derifrå over fjellet tilbake til Loen. Ved å starte fotturen i Loen og gå den andre egen, får ein sterk stigning opp til Høgestrea. Sjå elles eigen informasjon om turen og infomsjonspunkta.