Storerunden i Loen 2017

Tilbake til: Oversikt over fotturar
Gå turen fra: Start eller Kartutsnitt

Det er no valt å starte med kartutsnitt. Velg derfor kartusnitt i kartbildet til høgre eller i menyen nedanfor, og du får opp det første punktet i det valde kartutsnittet.

Velg kartutsnigg
Hotella
Hogabakken
Lotunet
Lofossen
Brennhaugen
Nordfjord Kjøtt
Lovik

Turomtale
Bildegalleri

Storerunden i Loen 2017. Kartutsnitt
Storerudnen er ein rundtur i Loen som vert nytta av turistar og bygdefolket. Turen tek ca 1 time i turisttempo. og på denne rundturen får ein sett mesteparten av garden Loen.

Om ein startar på tunet på Sjurebruket i Lotunet, går Storerudnen innomver mot Lofossen, over brua, gjennom bustadfeletet på Brennhaugen, og utover til Lovik. Vidare går runden over brua på fylkesveg 60 til Jokerbutikken og Loenfjord hotell. Min variant av rundturen går vidare på elvesida av Loenfjord hotella, opp på fylkesvegen ved båthamna og ut til Gjømunna og fjordstadjone for Skylift Loen. Tilbaketuren går langs Hotel Alexanda, innover til kyrkja og til startpunktet i ved Sjurebruket i Lotuner.

Den første versjone av denne omtalen var laga i 2011 og er deretter oppdatert med omtale og bilde til og med påske 2017. Omtalen har også med ein del historisk informasjon.