Fottur Lofjellet

Punkt Opheim

Til turoversikt Lofjellet

Forrige / Neste

Startpunkt.Opheim

Det går bilveg til Opheim som ligg ca 300 meter over havet. Ved å starte turen frå Opheim, kan ein nytte bil dit og dermed gjere oppstigninga lettare. Frå Opheim er det flott utsyn mot Olden og Loen.

Bilder frå Opheim

1. Opheim. Flybilde-oversikt
Loen
2. Utsikt mot Loen
Loen
3. Utsikt mot Tyvaneset
Loen
4. Utsikt mot Olden
Loen
5. Utsikt utover fjorden
Loen
6. Utsikt oppover Oppheim mot utmarka
Loen

Bilda ovanfor er tekne frå ein utsiktsplass på vegen straks ein har kome opp på høgda. Utsiktsplassen er merka med kryss i flybildeoversikta (bilde 1). Frå utsiktspunktet kan ein køyre vidare til grensa mot utmarka der fotturen startar. Der er det parkeringsplass/snuplass. Frå parkeringsplassen føl ein setrevegen opp til Rakssetra.