Fottur Lofjellet

Punkt Raks-sætra

Til turoversikt Lofjellet

Forrige / Neste

Utsiktspunkt: Raks-sætra.

Sela på Rakssetra ligg framme på ein bakke med flott utsyn. Vi ser ned mot Rake og Oppheim, innover mot Loen og Lodalen, mot Olden og Oldedalen og utover fjorden. Rakssetra tilhøyrer garden Rake som ligg nede ved fjorden nedanfor Opheim.

Bilde frå Rakssetra (kanskje fleire bilde seinare)

1. Rakssetra sett frå setrevegen. 1999
Loen
2. Postkort med utsyn frå Rakssetra
Loen

Fotturen frå Opheim til Rakssetra tek ca 1/2 time. Setra er dermed lett tilgjegeleg og vert i dag nytta til turføremål.

Setrevegen går vidare frå Rakssetra til Opheimssetra gjennom krattskog i skoggrensa. Opheimssetra er synleg frå Rakssetra.