Detaljopplysningar for bruk:
Knutebruket i Loen
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 70 / 10
Gardsnamn: Loen
Bruksnamn: Knutebruket
Lenke til Lokhis:
Nett *** Lokalt
Matrikkleopplysningar
1838 Loen matr 39 lnr 124 (gam matr 41) . Oppsitjar: Knud Olsen Loen
Gammel smørskyld: 1 bismerpund og 18 merker. Ny: 2 daler, 3 ort og 1 skilling
1890 Loen 70/10 (gam 39/124) . Oppsitjar: Knud Olsen Loen
Skyld G: 2 daler 3 ort og 1 skilling. N: 4,42 mark
1941 Gard: 70 Loen. Bruk: 10 Loen. Eigar: Ragnhild K. Loen-Sande. Skyld: 4,07 mark
1968 Gard: 70 Loen. Bruk: 10 Loen. Eigar: Klarens Sande. Skyld: 3,93 mark.
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 70 / 10
1801 Loen-Loen:
*Ole Knudsen. Huusbonde. 38. Bonde og gaardbeboer. Begge i 1ste ægteskab
*Anna Jacobsdtr. Hans kone. 32. . Begge i 1ste ægteskab
*Knud Olsen. Deres børn. 8. . Ugivt
*Jacob Olsen. Deres børn. 5. . Ugivt
*Helje Olsen. Deres børn. 1. . Ugivt
*Marthe Olsdtr. Deres børn. 17. . Ugivt
*Mari Olsdtr. Deres børn. 4. . Ugivt
1865 Loen:
*Ole Knuds.. Husfader. 42. Gaardbruger og Selveier. g
*Ragnild Andersd.. hans Kone. 29. . g
*Knud Ols.. deres Søn. 5. . ug
*Anders Knuds.. hans Broder. 16. . ug
*Rasmus Knuds.. hans Broder. 14. . ug
*Dorthe Andersd.. hans Stedmoder. 58. Føderaadskone. e
*Marte Andersd.. Tjenestepige. 27. Tjenestepige. ug
1875 Loen 70 / 10
* Ole Knudsen f. 1824; Husfader; g; Gaardbr. Selveier
* Oline Olsdatter f. 1828; Kone; g;
* Knud Olsen f. 1861; Søn; ; Hos Forældrene
* Brite Olsdatter f. 1866; Datter; ; Hos Forældrene
* Anne Olsdatter f. 1868; Datter; ; Hos Forældrene
* Dorthe Andersdatter f. 1806; Oles Moder; e; Føderaadskone
* Johanne Ananiasdatter f. 1822; Tjenestepige; ug; Budeie
* Anne Jensdatter f. 1861; Tjenestepige; ug; Barnepige
* Ole Eriksen Bruflot f. 1849; Inderst; ug; Maler
1891 Loen 70/ 10
*Knut Olsen Loen; f. 1863; Hovedperson; Gift
*Marie Johannesdtr. Loen; f. 1868; Hustru; Gift
*Ragnhild Knutsdtr. Loen; f. ; Datter;
*Ole Knutsen Loen; f. 1824; fader-føderådsm.; Gift
*Oline Olsdtr. Loen; f. 1828; føderådskone; Gift
*Kristine Sørensdtr. Bjørhovde; f. 1864; Tienestetyende; Ugift
1900 Loen:
*Knut Olsen Loen. Hf. 1861. Gårdbruger S. g
*Marie Johannesdtr Loen. Hm. 1868. Gårdmandskone. g
*Ragnhild Knutsdtr Loen. D. 1889. Datter. ug
*Jenny Knutsdtr Loen. D. 1891. Datter. ug
*Helga Knutsdtr Loen. D. 1893. Datter. ug
*Olga Knutsdtr Loen. D. 1896. Datter. ug
*Ole Knutsen Loen. Føderådsmand. 1827. Føderådsmand. g
*Oline Olsdtr Loen. Føderådskone. 1829. Føderådskone. g
1910 Loen (gaard), 70/10
* Jens Haugland, hf, f: 1887-10-12, gaardbruker og forpagter, ug
* Samuel O. Aasen , hf, f: 1888-01-30, gaardbruker og forpagter, ug
* Anna A. Midtgaard, tj, f: 1876-04-20, tjenestepige, ug
* Arne Midtgaard, s, f: 1907-10-20, søn, ug
* Oline Olsdatter Loen, x, f: 1829-02-14, Føderaadskone, e