Detaljopplysningar for bruk:
Løken. Bustad i Loen
Manglar bilde
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 70 / 58
Gardsnamn: Loen
Bruksnamn: Løken
Lenke til Lokhis:
Nett *** Lokalt
Matrikkleopplysningar
1838
1890
1941
1968 Gard: 70 Loen. Bruk: 58 Løkeb. Eigar: Reinhardt M. Føleide. Skyld: 0,01 mark. Fråskilt frå nr 17 i 1951
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 70 / 58
1801
1865
1900
1910