Detaljopplysningar for bruk:
Larsbruket i Nesdal Indre
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 78 / 2
Gardsnamn: Nesdal Indre
Bruksnamn: Larsbruket
Lenke til Lokhis:
Nett *** Lokalt
Kart NIBIO Gårdskart
Matrikkleopplysningar
1838 Nesdal Indre matr 47 lnr 148 (gml matr 50) . Oppsitjar: Lars Jacobsen Nesdal
Gammel smørskyld: 1 bismerpund og 8 merker. Ny skyld: 3 daler og 16 skilling
1890 Nesdalen indre 78/2 (gam 47/148) . Oppsitjar: Jørgen Larsen Nesdal
Skyld G: 3 daler og 16 skillinger. N: 5,65 mark
1941 Gard: 78 Nesdal indrel. Bruk: 2 Nesdal indre. Eigar: Ragnvald Larsen. Skyld: 1,00 mark
1968 Gard: 78 Nesdal Indre. Bruk: 2 Nesdal Indre. Eigar: Ragnvald L. Nesdal. Skyld: 1,00 mark.
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 78 / 2
1801 Næsdahl Indre:
*Lars Jacobsen. Huusbonde. 67. Bonde og gaardbeboer. Begge i 1ste ægteskab
*Eli Arnesdtr. Hans kone. 60. . Begge i 1ste ægteskab
*Dorthe Larsdtr. Deres datter. 22. . Ugivt
*Jacob Larsen. Deres søn. 35. Er i fællig med forældrene. Begge i 1ste ægteskab
*Ingebor Olsdtr. Hans kone. 30. . Begge i 1ste ægteskab
*Lars Jacobsen. Deres børn. 4. . Ugivt
*Siri Jacobsdtr. Deres børn. 3. . Ugivt
*Berent Johannesen. Tieneste folk. 35. . Ugivt
*Martha Halstensdtr. Tieneste folk. 24. . Ugivt
1865 Nesdal indre:
*Jørgen Lars.. Husfader. 40. Gaardbruger og Selveier.
*Anne Arnesd.. hans Kone. 37. .
*Lars Jørgens.. hans Søn. 10. .
*Arne Jørgens.. hans Søn. 8. .
*Jakob Jørgensens.. hans Søn. 6. .
*Anders Jørgens.. hans Søn. 2. .
*Synnev Jørgensd.. hans Datter. 4. .
*Lars Jakobs.. hans Fader. 68. Føderaadsmand.
*Thor Arnes.. Tjenestekarl. 25. Tjenestekarl.
*Synnev Abrahamsd.. Tjenestepige. 18. Tjenestepige.
*Brithe Corneliusd.. Tjenestepige. 25. Tjenestepige.
*Helene Larsd.. Fosterdatter. 16. .
1875 Indre Næsdal 78 / 2
* Jørgen Larsen f. 1827; Husfader; g; Gaardbruger og Selveier
* Anne Arnesdatter f. 1829; Kone; g;
* Lars Jørgensen f. 1856; Søn; ug; hjelper faderen med Gaardarbeide
* Arne Jørgensen f. 1858; Søn; ug; Snedker
* Jakob Jørgensen f. 1859; Søn; ug; freqventeier Deb. Privatskole
* Anders Jørgensen f. 1864; Søn; ; Hos Forældrene
* Jørgen Jørgensen f. 1871; Søn; ; Hos Forældrene
* Synnev Jørgensdatter f. 1862; Datter; ; Hos Forældrene
* Brithe Jørgensdatter f. 1866; Datter; ; Hos Forældrene
* Kristianna Jørgensdatter f. 1868; Datter; ; Hos Forældrene
* Anne Jørgensdatter Næsdal f. 1874; Datter; ; Hos Forældrene
* Malene Pedersdatter f. 1845; Tjenestepige; ug; Budeie
1891 Nesdal indre 78/ 2
*Lars Jørgensen Nesdal; f. 1856; Selv Hovedperson; Gift
*Torine Olsdtr. Nesdal; f. 1860; Hustru; Gift
*Jørgen Larssen Nesdal; f. 1885; Søn;
*Anne Larsdtr. Nesdal; f. 1887; Datter;
*Oline Larsdtr. Nesdal; f. ; Datter;
*Anders Jørgensen Nesdal; f. 1864; broder; Ugift
*Jørgen Jørgensen Nesdal; f. 1871; broder; Ugift
*Kristianne Jørgendtr. Nesdal; f. 1869; søster; Ugift
*Anne Jørgendtr. Nesdal; f. 1874; søster; Ugift
*Jørgen Larssen Nesdal; f. 1825; fader og føderådsm.; Gift
*Anne Arnedtr. Nesdal; f. 1829; moder, føderådsk.; Gift
1900 Nesdal indre:
*Lars Nesdal. Hf. 1856. Gaardbruger S. g
*Torine Olsdtr. Hm. 1860. Husgjerning og gaardsarbeide. g
*Anne Larsdtr. D. 1887. Datter. ug
*Oline Larsdtr. D. 1890. Datter. ug
*Ragnval Larssen. S. 1892. Søn. ug
*Elisa Larsdtr. D. 1895. Datter. ug
*Andrine Larsdtr. D. 1898. Datter. ug
*Anne Jørgensdtr. Tj. 1874. Tjenestepige, gaardsarbeide og kreaturstel. ug
*Mons Oksholm. Tj. 1864. Tjener, gaardsarbeide. ug
*Anne Arnesdtr. Hf. moder. 1829. Føderaadsenke, Husgjerning. e
1910 Nesdal, 78/2
* J Lars Nesdal, hf, f: 1856-02-24, gaardbruger, g
* Torine Nesdal, hm, f: 1860-12-22, gaardbrugerkone, g
* Jørgen Nesdal, s, f: 1885-03-02, gaardsarbeide - Sneker, ug
* Rangvald Nesdal, s, f: 1893-10-10, gaardsarbeide - Snedker, ug
* Anne Nesdal, d, f: 1887-10-05, gaardsarbeid, ug
* Oline Nesdal, d, f: 1890-05-04, gaardsarbeide, ug
* Elise Nesdal, d, f: 1896-05-07, datter, ug
* Andrine Nesdal, d, f: 1898-12-03, datter, ug
* Anne Nesdal, føderaadskone, f: 1829-04-29, føderaadskone, e
* Aksel Reed, el, f: 1856-02-01, Kreaturhandler og stenarb, e
* Mons Reed, el, f: 1889-08-11, Hoteltjener og stenarbeider, ug
* Rasmus Seten, el, f: 1887-04-24, gaardsarbeide - snedker, ug
* Rasmus Helset, el, f: 1887-02-15, gaardsarbeide, ug