Detaljopplysningar for bruk:
Fredsvoll i Nesdal Indre
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 78 / 4
Gardsnamn: Nesdal Indre
Bruksnamn: Fredsvoll,
Lenke til Lokhis:
Nett *** Lokalt
Kart NIBIO Gårdskart
Matrikkleopplysningar
1838 Nesdal Indre matr 47 lnr 150 (gml matr 50) . Oppsitjar: Knud Andersen Bødal
Gammel smørskyld: 5 merker. Ny skyld: 1 ort og 18 skilling
1890 Nesdal Indre 78/4 (gam 47/150) . Oppsitjar: Knud Andersen Nesdal
Skyld G: 1 ort og 18 skilling. N: 0,68 mark
1941 Gard: 78 Nesdal indrel. Bruk: 4 Fredsvoll. Eigar: Knut S. Sande. Skyld: 0,02 mark
1968 Gard: 78 Nesdal Indre. Bruk: 4 Fredsvoll. Eigar: Knut S. Sande. Skyld: 0,02 mark.
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 78 / 4
1801
1865
1891 Skortene-Husmandsplads 78/ 4
*Anders Kolbensen Bødal; f. 1861; Selv Hovedperson; Gift
*Sigrid Knutsdtr. Bødal; f. 1868; Hustru; Gift
*Anna Andersdtr. Bødal; f. ; Datter;
1900 Nesdal indre Husmandsplads:
*Anders Nesdal. Hf. 1861. Bruger en bygsel-plads. g
*Sigrid Knutsdtr. Hm. 1868. Husgjerning, gårdsarbeide, kreaturstel, skrædderarbeide. g
*Anna Andersdtr. D. 1889. Datter. ug
*Karl Anderssen. S. 1892. Søn. ug
*Knut Anderssen %dtr%. S. 1896. Søn. ug
*Eilert Anderssen. S. 2031900. Søn. ug
1910