Detaljopplysningar for bruk:
Plass i Nesdal Indre under bruk nr 77/2 i Bødal
Komnr/gnr/bnr: 1449/ 78 / 9001
Gardsnamn: Nesdal Indre
Bruksnamn: Plass(Skortene) under bruk nr 77/2 i Bødal
Lenke til Lokhis:
Nett *** Lokalt
Matrikkleopplysningar
1838
1890
Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 78 / 9001
1801
1865
1900