Detaljopplysningar for bruk:
Sjurebruket i Loen
Bruket ca år 2000 (+/ - 10 år)
Komnr/gnr/bnr: 1449/70/6
Gardsnamn: Loen
Bruksnamn: Sjurebruket
LOKHIS-link
Matrikkleopplysningar

1938
Loen matr 39 lnr 121 (gam matr 41) . Oppsitjar: Ole Rasmussen Loen
Gammelsmørskyld: 1 bismerpunk og 18 merker. Ny: 2 daler, 3 ort og 1 skilling
1890
Loen 70/6 (gam 39/121) . Oppsitjar: Ole Andersen Loen
Skyld G: 2 daler, 3 ort og 1 skilling. N: 4,42 mark
1941
Gard: 70 Loen. Bruk: 6 Loen. Eigar: Olav Andreasson. Skyld: 4,14 mark
1968
Gard: 70 Loen. Bruk: 6 Loen. Eigar: Olav A. Loen. Skyld: 4,12 mark.

Folketeljingar: Hushald på bruksnr.: 70 / 6

1801
Loen-Loen:
*Rasmus Olsen. Huusbonde. 42. Bonde og gaardbeboer. Begge i 1ste ægteskab
*Malene Jonsdtr. Hans kone. 42. . Begge i 1ste ægteskab
*Ole Rasmusen. Deres børn. 18. . Ugivt
*Jon Rasmusen. Deres børn. 15. Ugivt
*Lasse Rasmusen. Deres børn. 12. . Ugivt

1865
Loen:
*Anders Ols.. Husfader. 52. Gaardbruger. g
*Oline Arethd.. hans Kone. 47. g
*Ole Anders.. deres Søn. 19. hjælper Faderen med Gaardbruget og er Eier af Gaarden. ug
*Arenth Anders.. deres Søn. 17. . ug
*Lars Anders.. deres Søn. 14. . ug
*Rasmus B. Anders.. deres Søn. 8. . ug
*Bendix Ols.. Logerende. 47. Arbeidsmand, dels Skomager og dels andet Slags arbeide. ug
*Jannik Andersd.. deres Datter. 21. . ug

1875
Loen 70/6
* Ole Andersen f. 1847; Husfader; g; Grbr. Selveier
* Oline Anthonsdatter f. 1840; Kone; g;
* Oline Olsdatter f. 1867; Datter; ; Hos Forældrene
* Kristianna Olsdatter f. 1870; Datter; ; Hos Forældrene
* Andrine Olsdatter f. 1874; Datter; ; Hos Forældrene
* Anders Olsen f. 1814; Oles Fader; g; Kaarm. Hjelper Sønnen med Gaardarbeide
* Oline Arenthsdatter f. 1819; Konen til Anders; g;
* Mari Nilsdatter f. 1848; Tjenestepige; ug; Budeie
* Bendix Olsen f. 1820; Inderst; ug; Ringer og dels Dagarb.

1891
Loen 70/6
*Ole Andersen Loen; f. 1847; Hovedperson; Gift
*Oline Antondtr. Loen; f. 1840; Hustru; Gift
*Oline Olsdtr. Loen; f. 1867; Datter; Ugift
*Andrine Olsdtr. Loen; f. 1874; Datter; Ugift
*Anders Olsen Loen; f. 1877; Søn;
*Andreas Olsen Loen; f. 1880; Søn;
*Lars Olsen Loen; f. 1882; Søn;
*Anders Olsen Loen; f. 1814; fader, føderådsmand; Enkemand
*Bendiks Olsen Loen; f. 1820; Selv Hovedperson; Ugift

1900
Loen:
*Ole Andersen Loen. Hf. 1847. Gårdbruger S. g
*Oline Antondtr Loen. Hm. 1840. Gårdmandskone. g
*Andreas Olsen Loen. S. 1880. Søn,Gårdsarbeide. ug
*Marthe Eriksdtr Skarsten. Tj. 1878. Tjp. i Husgjern. Kreaturst og Jordbrugsar.. ug
*Bendiks Olsen Loen. Føderådsm.. 1820. Føderådsmand. ug

1910
Loen (gaard), 70/6
*Ole Andersen , hf, f: 1874-04-26, Føderaadsmand, e
*Martha Erikdatter Loen, hm, f: 1878-05-06, Gaardbrukerenke, e
*Ole Andreassen Loen, s, f: 1903-07-12, søn, ug
*Oline Andreasdatter Loen, d, f: 1905-04-04, datter, ug
*Karen Andreasdatter Loen, d, f: 1907-05-16, datter, ug
*Rakel Eriksdatter Skarsten, tj, f: 1882-05-17, tjener, ug