Frå Strand mot Loen Frå Marsåvika mot Strand Frå Raksneset mot Olden Frå Raksneset mot Loen Frå Solvik mot Loen Frå Lotunet utover fjorden Frå Lotunet mot Skåla Sæten sett frå Jørnbruket Frå Vorneset oppover Lovatnet Frå Breng oppover Lovatnet Frå sørsida av Lovatnet mot Helset og Hogrenning Hogrenning Frå Bødalsfjellert mot Nesdal/Ravnefjell Frå Bødalsfjellet nedover Lovatnet Mot Kjenndalen fjellstove Frå Avlein mot Rake/Oppheim