Gard: Loen. Modul: Bruk-punkt (bustader ytre). Velg bruk ved klikke p punktet
Kartmeny: Gardsbruk , Bustader ytre , Bustader sentrum , Bustader Lovik eller velg i Vanleg meny (liste)