Reise i bilde.
Bygselbruk 70/9005. Detaljar

Tilbake til:
Bilde-visning
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Loen nr 70

Denne sida viser:

Kartnivå: Bruk
Hus i Lovik
ID (Gnr/bnr) 70/9005

Modular.
Bruk-detaljar
Bildegalleri
Tekst

Flybildegrunnlaget og tunplasseringa er frå 1993