Reise i bilde.
Gard Bødal Gnr 77.

Tilbake til:
Bilde-visning
Start Reise i kart
Sokn: Loen

Denne sida viser:

Kartnivå: Gard
Bødal, Gnr: 77
Brukpunkt etter 2000
Modular.

Til LOKHIS
Bildegalleri
Tekst
Brukpunkt 1993
Brukpunkt før 1936
Bildepunkt

Flybildegrunnlaget og tunplasseringa er frå 1993

Vanleg meny
Brukliste Bødal før 1936