Nordfjord - Loen sokn - Loen - SjurebruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Sjurebruket

Eier/Bruker

Lisbeth Torsteinsdotter
Arva Loen (utanom prestebolsdelen) etter mannen sin, Jon LauritssonNemnd som eigar i odelsmantalet for Nordfjord i 1624
Jon Lauritsson
Kjøpte garden Loen (utanom prestebolsgodset) 12 laup, frå Beate Huitfeldt før 1615
Peder Jørgensen, bruker: 1630
Arva litt av Loen etter kona si. Nemnd som eigar i 1661 saman med stykborna (borna til Jon Lauritsson) Brukte 5 laup og 2 pund (sitt eige + litt ) fra 1630, seinare 4 laup
Sofie Jonsdotter, eier: 1660
Sofie Jonsdotter og mannen hennar futJørgen Post åtte den delen av Loen som Sjurebruket høyrde under. Dei budde truleg på Tjugen. Buet etter Jørgen Post var falittbu, og loen vart overteken av Kruna
Rasmus Rasmusen, bruker: 1688
Kjelde: Bygdeboka. Faren Rasmus Rasmussen tenet i 1650 hjå P. Jørgensen, og vart brukar ikring 1650. Siste kona var Kari Åmundsdatter Hogrenning.
Sjur Rasmussen Loen, bruker: 1692
Gift med enka etter den forrige brukaen, Kari Åmundsdtr. Sjurebruket har namn etter han.
Rasmus Olsen Loen, f. 1701, bruker: 1723
Fekk bygsel på 1 l. krg som Sjur sa opp mot at Rasmus gifte seg med brordottera til Kari, Sigrid Håvardsdotter Strand
Ola Rasmussen Loen, f. 1724, eier: 1767, bruker: 1756
Den første sjølveigaren på bruket. Kjøpte fra H.P.Finde for 90 rdl
Ola Jokumson Flo, bruker: 1771
Gift med enka etter den tilegare brukaren , Ola Rasmusen.
Rasmus Olsen Loen, f. 1759-10-24, bruker: 1779
Ola Rasmussen Loen, f. 1783-09-24, eier: 1802
Anders Salvessen Sande, f. 1773-01-03, bruker: 1802
Gift med enka Malene Johnsdtr.
Anders Olsen Loen, f. 1814-07-01, eier: 1846
Ola Andersen Loen, f. 1847-09-26, eier: 1865
Andreas Olsen Loen, f. 1880-07-21, eier: 1901, bruker: 1901
Marte Eriksdatter Skarstein, f. 1878-05-06, bruker: 1909
Dreiv garden som enke intil sonen Olav overtok
Ole Bernhard Andreasson Loen, f. 1903-07-12, eier: 1940, bruker: 1932
Audun Loen, f. 1939-04-07, eier: 1973
Våningshus, stabbur med tunareal og nausttomt var delt frå og tildelt gnr 70 bnr 251. (8.10.2020) Fjordingen Omsette eigedomar: Lotunet 26 (Gnr 70 bnr 251) er overdratt fra Audun Arnor Loen til Olav Loen (5.1.2021)